SSS

Pillerle ilgili Sıkça Sorulan Sorular。

Halka satılan piller genellikle basit ve şarj edilebilir piller olmak üzere iki grupta toplanır.
Basit piller, atılabilir piller ile aynıdır ve bu piller tekrar şarj edilmek üzere tasarlanmamıştır ve tamamıyla boşaldıktan sonra atılır. Yaygın olarak kullanılan tipler arasında alkalin, karbon çinko, lityum, gümüş oksit ve çinko hava pilleri bulunmaktadır.
Yeniden şarj edilebilir piller, kullanım durumuna göre 500 -1000 kez şarj edilebilir. Yaygın olarak kullanılan yeniden şarj edilebilir pil tipleri arasında nikel metal hidrat (NiMH), nikel kadmiyum (NiCd) ve lityum iyon (Li-iyon) piller bulunmaktadır.

Pil Tipleri

Voltaj (V)

Günlük Uygulamalar

Basit Piller

 

 

Alkalin

1.5

MP3 çalarlar, Oyuncaklar, Fotoğraf Makinesi, Uzaktan Kumanda Aletleri

Karbon Çinko

1.5

Saatler, Radyolar, Duman alarmları

Lityum-İyon

3.0

Kişisel bilgisayarlar, Avuç İçi Bilgisayarlar

Foto Lityum

3.0 / 6.0

Fotoğraf Makineleri

Gümüş Oksit

1.55

Saatler

Çinko Hava

1.4

İşitme Cihazları

Şarj Edilebilir Piller

 

 

NiMH

1.2

Dijital Fotoğraf Makineleri, MP3 çalarlar, uzaktan kumanda ile çalışan arabalar

NiCd

1.2

MP3 çalarlar, uzaktan kumanda ile çalışan arabalar

Li-iyon

3.6-3.7

Dizüstü ve Avuç İçi Bilgisayarlar, Mobil telefonlar, Video kameraları, Sayısal Fotoğraf Makineleri

Piller genellikle 'yüksek kapasite', 'en yüksek güç', 'uzun ömürlü' gibi klişeleşmiş pazarlama sözcükleriyle pazarlanmaktadır; ancak bu kelimeler, değişik tipteki pillerin birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle pillerin hizmet süresini doğru olarak yansıtmaz.
Karbon çinko ile alkalin piller karşılaştırıldığında alkalin piller daha pahalıdır. Yüksek güç çekimine gereksinim duyulan uygulamalarda alkalin piller karbon çinko pillere göre 5 - 10 kat daha uzun dayanır ve böylelikle daha maliyet etkin bir çözüm oluşturur.
Şarj edilebilir piller alkalin pillere göre daha pahalıdır ve bir şarj cihazının alınma zorunluluğu ek maliyet getirir. Ancak, şarj edilebilir piller yeniden şarj edilerek yaklaşık 1.000 kez kullanılabilir ve böylelikle uzun dönemde daha ekonomiktir ve çevre dostudur.
NiMH piller NiCd piller ile benzer özelliklere sahiptir ancak aynı boyutta, tam olarak şarjlı NiMH piller NiCd pillere göre bir kat daha uzun ömürlüdür.
Doğru pilin seçimi, pilin çalıştıracağı cihazın güç gereksinimin bilinmesini gerektirir. Genel olarak yüksek güç gerektiren cihazlar yüksek gerilime (voltaja) sahip olan pillerle çalıştırılmalıdır.
NiHM Piller
Elektronik cihazlar için en uzun hizmet süresini sağlamaktadır ve yaklaşık 1.000 kez şarj edilebilir. Alkalin ve çinko karbon piller ile karşılaştırıldığında en düşük ortalama enerji maliyetini sağlamaktadır.
Alkalin Piller
Orta düzeyde güç gereksinimi olan elektronik cihazlar için en uygun pillerdir.
Karbon Çinko Piller
Çok düşük enerji gerektiren cihazlar için uygundur.

Enerji Talebi

Elektronik Cihazlar

Uygun piller

Yüksek

Sayısal Fotoğraf Makinesi

NiMH, NiZh piller

Yüksek

Taşınabilir televizyonlar, MP3 oynatıcı, Avuç içi bilgisayarlar, Elde oynanan oyun konsolları

NiHM piller

Yüksek

Taşınabilir kayıt cihazları, MP3 oynatıcı, Fenerler

Alkalin piller

Düşük

Saatli radyolar, uzaktan kumandalar, duman detektörleri

Çinko karbon piller

Her bir NiMH ve NiCd pilin nominal voltaj değeri 1,2V'dur. Diğer pillerin gerilimi değişik kimyasal yapıları nedeniyle farklılık gösterir. Örneğin Li-İyon pillerin gerilimi 3,6V - 3,7V arasındadır.
Evet. Pek çok durumda, özellikle yüksek çekim elektronik cihazlarda, NiMH piller normal pillerin yerine tamamen geçebilecek durumdadır.
Alkalin bataryaların nominal voltaj değeri 1,5V'dur, ancak deşarj etmeye başladığında voltaj değeri de düşmeye başlayacaktır. Deşarj süresinin tamamında, alkalin piller NiMH pillerdeki gibi ortalama 1,2V çıkış gücü verir. Buradaki ana fark, alkalin pillerin gücü başlangıçta 1,5V olup daha sonra 1,0V değerine inerken NiMH piller bu sürecin uzun bir kısmında ortalama 1,2V değerini korur.
Geleneksel şarj edilebilir piller depolama esnasında bir haftadan sonra şarjlarını kaybetmeye başlarlar ve bu nedenle kullanım öncesinde şarj edilmeleri gerekmektedir. Yeni nesil şarj edilebilir bataryalar çok daha uzun depolama performansına ve çok daha düşük kendiliğinden deşarj olma özelliğine sahiptirler. Yeni nesil piller fabrika çıkışında şarj edilirler ve kullanıma hazırdırlar.
Yüksek Performans - yüksek güçle çalışan elektronik cihazlarda, NiMH piller alkalin pillere göre 3 kat daha uzun süre kullanılır.
Paradan Tasarruf - NiMH piller 1,000 kez şarj edilerek kullanılabilir; bu nedenle uzun dönemde maliyet çok düşüktür.
Çevre Dostu - Kadmiyum ve cıva gibi zehirli kimyasalları içermeyen NiMH piller daha iyi çevre performansı göstermektedirler.
Uygun olmayan şarj yöntemleri, NiMH pillerin hizmet ömrünü kısaltan en yaygın nedenlerdendir. NiMH pillerin gerektiğinden fazla şarj veya deşarj edilmeleri daha düşük performans sergilemelerine neden olurken, uygun olmayan şarj yöntemleri hizmet süresini (şarj sayısı) düşürecektir. Bunun yanı sıra NiMH piller yüksek sıcaklıkta çalışmak için uygun değildir.
Kısa devre, pil kutuplarının anahtarlar, toka ve benzeri elektrik iletken objeler gibi bir madde ile temas etmesi durumunda oluşmaktadır ve ciddi sonuçlara yola açar. Örneğin, pilin sıcaklığının yükselmesine, iç basıncın artmasına ve bunun sonucunda da akmasına neden olur. Kısa devre oluşumundan kaçınmak için, ambalajından çıkmış şarjlı pilleri madeni para, anahtar gibi iletken malzemelerin yanında bulundurmamak gereklidir.
Lityum İyon (Li-iyon) piller yüksek kapasiteye sahiptir, hafiftir ve nominal voltaj değeri 3.7V'dur. Nikel metal hidrat bataryalar (NiMH) daha da yüksek bir enerji yoğunluğu sağlamaktadır (NiCd pillere göre 2 katından fazla) ve hızlı bir şekilde şarj edilebilir, dengeli bir performans sergiler. NiMH piller, 1,2V nominal voltaj değeri ile sayısal fotoğraf makineleri ve elektronik oyuncaklar gibi yüksek güç çekimi gerektiren uygulamalar için özellikle uygundur.
Hızlı şarj cihazları bir NiMH pili tam olarak 0.5 ile 2 saat arasında şarj eder. Yavaş şarj da ise pilin tam olarak şarj olması 12 saatten daha uzun sürebilir. Ancak sonuç şarj oranına ve nominal kapasiteye bağlıdır. Bunu, büyük bir kovanın dolması için uzun zamana ihtiyaç olduğu, ancak su miktarının artırılması ile bu sürecin kısaltılabileceği örneğine benzetebiliriz.
Devamlı ( tampon ) şarjın pillerin çok düşük seviyede şarj edilerek onları dolu tutmak ancak aşırı şarj etmeden muhafaza etmek anlamını taşımaktadır.
Gerek hızlı şarjın gerekse yavaş şarjın kullanım amacınıza ve bütçenize göre avantajları bulunmaktadır. Hızlı şarj cihazları daha kısa sürede tam şarj seviyesine gelir ve tasarım olarak daha karmaşıktır ve bu nedenle de yavaş şarj cihazlarına göre daha pahalıdır. Fazla şarj NiMH pillere zarar vereceğinden dolayı bu cihazlar voltaj ve sıcaklık durum izleme algılayıcıları gibi aşırı şarjı engelleyici birden fazla emniyet sistemi ile donatılmıştır ve bu da daha yüksek fiyat anlamını taşımaktadır. Bu nedenle, şarj süresi birincil öneme sahip değilse yavaş şarj cihazları gerek bütçe gerekse döngü süresi olarak daha ekonomiktir. Ancak, uzaktan kumandalı arabalar veya sayısal fotoğraf makineleri gibi pillerin hızlı şarj etmesinin istenildiği durumlarda enerji teminin devamlılığını sağlayabilmek açısından hızlı şarj cihazları yatırım yapmaya değer.
Bu iki faktöre bağlıdır: mili amper (mA) olarak şarj akımı ve kapasite seviyesi için mili-amper saat (mAh).
Şarj akımını bir arabanın hızına ve kapasite seviyesini toplam kat edilecek yola benzetirsek, bu durumda şarj döngü süresi şu şekilde hesaplanabilir:
Kapasite seviyesi / şarj akımı x %120
Şarj süresi normal olarak %20-40 artırılarak şarj esnasında meydana gelen olası kapasite kayıpları karşılanır.
Evet. Ancak bu kullanılan şarj cihazının tasarımına da bağlıdır. Teorik olarak, şarj cihazının şarj oranı 0,1C kadar düşük ise NiMH piller devamlı olarak şarj edilebilir.
Hayır. Pillerin şarj olurken hafifçe ısınması normaldir.
Bellek etkisi, bir şarj edilebilir pilin kapasitesi tamamen bitmeden şarj edildiğine oluşur. Bu, pilin son deşarj seviyesini hatırlayıp daha sonraki şarj işlemlerinde sadece o kadar şarj alabilmesi anlamını taşımaktadır ve bu da pilin hizmet ömrünü kısaltmaktadır.
En son teknolojinin kullanımı ile NiMH bataryalar bellek etkisinden çok az veya hiç etkilenmemektedir.
Kendiliğinden deşarj, NiMH şarj edilebilir pillerin şarj cihazından alındıktan sonra yavaşça şarjlarını kaybetmeleri anlamına gelmektedir. Ortalama olarak, NiMH piller her ay normal oda sıcaklığında sahip oldukları şarjın %15 ile %20sini kaybederler. Geliştirilen depolama teknolojisi ile yeni şarj edilebilir NiMH piller sahip oldukları kapasitenin %85'ini bir yıl süre ile muhafaza edebilmektedirler ve böylelikle uzun bir süre kullanıma hazır halde bekletilebilir.
Pil döngü ömrü, pilin nominal kapasitesinin, ilk nominal kapasitesine göre belirli bir seviyenin altına düşmeden önce yapabildiği tam şarj - deşarj döngü sayısıdır. Genel olarak bu seviye nominal kapasitenin %60 - 80 seviyesine indiğinde batarya döngüsü sona erer. Ancak, bu farklı şarj ve deşarj durumlarına göre değişiklik gösterir.
Şarj edilebilir piller aşağıda sıralanan durumlardan etkilenmektedirler:
1) Şarj işlemi:
Değişik durumlarda (örneğin, piller negatif voltajla tam olarak veya fazla şarj edildiğinde veya fazla ısındığında) otomatik olarak kapanan akıllı tip şarj cihazı seçin. Genel olarak, düşük hızda şarj, hızlı şarja göre pillerin hizmet sürelerini uzatır.
2) Deşarj İşlemi:
- Deşarj Derinliği (DD) pillerin hizmet sürelerini önemli derecede etkiler. DD ne kadar yüksekse, pillerin hizmet ömrü o kadar kısa olmaktadır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, pillerin çok düşük gerilim değerlerine kadar deşarj edilmelerinden de kaçınılmalıdır. Deşarj gerilimine bağlı olarak, kabul edilebilir gerilim aralığı 0,8V ile 1,0V arasında değişmektedir.
- Pillerin yüksek ısı altında deşarj edilmeleri hizmet ömrünü kısaltacaktır.
- Elektronik cihazlarının deşarj gerilimini durdurmaması (örneğin, standby gerilim) ve pillerin cihaz içinde uzun süre kalması sonucunda piller aşırı deşarja maruz kalır.
- Değişik kapasiteye sahip eski ve yeni pillerin bir arada kullanılması sonucunda kimyasal yapıları ve şarj durumları aşırı deşarja ve hatta terse şarja neden olabilir.
3) Depolama:
- Pillerin sıcak yerlerde uzun süre ile muhafaza edilmesi hizmet ömürlerini kısaltır.
- Pilleri şarj cihazı içinde çok uzun süre tutmaktan kaçının.
Pillerin kullanım ömrünü uzatmak için şunları yapmalısınız:
- Pil ile çalışan cihazlarınızı kullanmadığınızda kapalı konuma getirin.
- Pilleri kuru, iyi havalanan, doğrudan güneş ışığı almayan odalarda oda oda sıcaklığında saklayın. Pilleri uzun dönem muhafaza etmeniz gerektiğinde oda sıcaklığının 30 Santigrat üzerine çıkmaması gerekmektedir. pilleri uç sıcaklıklarda kullanmayın ve şarj etmeyin.
- Pilleri uygun bir şarj cihazı ile şarj edin ve fala şarjdan kaçının. Gerilim algılama kapasitesi olan şarj cihazlarını kullanın. Hem şarj cihazı hem de pilleri içeren paketleri seçin.
- Pilleri zaman zaman şarj ve deşarj ederek gerilimin 0,8V altına inmesinden kaçının.
- Uzun süre kullanılmayacak olan cihazların içinden pilleri çıkarın.
- Pilleri, pil üreticisi tarafından belirtilen süreden daha uzun süre şarj etmeyin.
- Değişik kimyasal yapıya, kapasiteye ve enerji seviyesine sahip değişik pilleri bir arada kullanmayın.
Genel olarak, sıcaklık ne kadar yüksekse, NiMH piller şarjını o kadar kolaylıkla kaybeder.
Uç değerlerdeki sıcaklık ve soğuk pil performansını azaltır ve pil ile çalışan cihazlar çok sıcak alanlarda bulundurulmamalıdır. Buna ek olarak, piller oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Pillerin buzdolabında saklanmasına gerek yoktur ve önerilmemektedir.

Web fonksiyonlarının doğru kullanımı için bu website çerez kullanmaktdaır. Site de gezinmeye devam etmeniz halinde, Çerez & Gizlilik şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.